Ysgol ar gau / School closure

Annwyl rhieni, Mae’r Awdurdod Addysg wedi penderfynnu cau pob ysgol yfory oherwydd bygythiad tywydd garw. Bydd staff yn darparu gweithgareddau …

Read more