Cofiwch diwrnod di-wisg yfory/Remember own clothes day tomorrow