Clwb ar ôl Ysgol / After School Club

Clwb Ar Ôl Ysgol (Fflint yn unig)

Ar gael o 3:15pm tan 5:15pm ddydd Llun i ddydd Gwener yn neuadd yr ysgol.

Cost:

3:15 – 4:15 = £4.50

3:15-4:45 = £6

3:15 – 5:15 = £7.50

Bwcio a talu o flaen llaw efo: https://login.schoolgateway.com/0/auth/login 


After School Club (Fflint only)

Available from 3:15pm to 5:15 pm Monday to Friday in the school hall.

Cost:

3:15 – 4:15 = £4.50

3:15-4:45 = £6

3:15 – 5:15 = £7.50

Please book and pay beforehand using https://login.schoolgateway.com/0/auth/login