Clwb Brecwast / Breakfast Club

Mae Clwb Brecwast ar gael yn yr ysgol o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae’n ofynnol fod pob plentyn sy’n mynychu yn cymryd brecwast.

Clwb yn agor: 8:00am
Cyfnod talu £2: 8:00am – 8:30am
Cyfnod am ddim: 8:30am – 8:40am
Gorffen gweini brecwast a’r clwb yn cau: 8:40am

Mi fydd angen bwcio a thalu o flaen llaw yn defnyddio https://login.schoolgateway.com/0/auth/login


The Breakfast Club is available in the school from Monday to Friday. 

It is a requirement that every child who attends takes breakfast.

Club opens: 8:00am
£2 payment period: 8:00am – 8:30am
Free breakfast period: 8:30am – 8:40am
Breakfast Service end time and club closes: 8:40am

Please book  and pay beforehand using https://login.schoolgateway.com/0/auth/login