Gwisg Ysgol / School Uniform

GWYBODAETH 2022 / 2023 INFORMATION

I ARCHEBU GWISG YSOL CLICIWCH AR Y LINC ISOD:

https://myclothing.com/collections/ysgol-croes-atti-19788

Dyma ein gwisg ysgol:

Siwmper gwyrdd

Cardigan gwyrdd

Crys polo coch

Trowsus/sgiert/pinaffor llwyd

Ffrog haf siec gwyrdd a gwyn.

Esgidiau du

Kit Addysg Gorfforol. Crys T gwyn, siorts a pumps du neu trainers.

Dylai pob eitem o ddillad gael ei labelu yn glir gyda enw eich plentyn.


TO ORDER UNIFORM PLEASE CLICK ON THE LINK BELOW:

https://myclothing.com/collections/ysgol-croes-atti-19788

Our uniform is as follows:

Green sweatshirt

Green cardigan

Red polo shirt

Grey trousers/skirt/pinafore

Green and white check summer dress

All black shoes

All uniform needs to be clearly labeled with your child’s name.