Croeso i Ysgol Croes Atti!

Mae Ysgol Croes Atti yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg sy’n gweithredu ar draws safleoedd yn y Fflint a Shotton, sef dwy dref ar geg aber Dyfrdwy, ym mwrdeistref sirol Sir y Fflint, Gogledd Cymru.

Mae gennym oddeutu 280 o blant rhwng 3 a 11 oed ar draws y ddwy safle. Yn ogystal, mae gan yr ysgol gylch chwarae cyfle cynnar a Meithrin plws ar y ddwy safle.

Rydym yn hynod falch o fod yr unig ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg sydd yn cael ei chynnal ar ddwy safle yn Sir y Fflint, ac yn ddiolchgar iawn o’r gefnogaeth dderbynniwn gan ein cymunedau lleol a thu hwnt.


Ysgol Croes Atti is a Welsh medium primary school operating across sites in Flint and Shotton, two towns on the mouth of the Dee estuary, in the county borough of Flintshire, North Wales.

We have around 280 children aged between 3 and 11 across both sites. In addition the school has an early entitlement playgroup and Meithrin plus at both sites.

We are extremely proud to be providing Welsh medium primary education across two sites in Flintshire, and are grateful for the support that we receive from our local communities and beyond.

  • School News - 17.06.2024