Diwrnod Mabolgampau / Sports Day

Annwyl Rhieni,
Mae ein Mabolgampau eleni wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Mercher Mehefin 12fed, yn stadiwm athletau Coleg Cambria.
Byddwn yn cludo’r disgyblion yno ac yn nol fel yr arfer. Byddwn yn cadarnhau y trefniadau terfynnol yn nes at yr amser.
****
Dear Parents
This year’s sportday will be held on Wednesday June 12th at the athletics track in Coleg Cambria.  
We will be taking the pupils there and back as per normal. More details to follow nearer the time.
Diolch,
Gwyn Jones