Band y mis / Band of the month

Helo rhieni Ysgol Croes Atti,  Y Criw Cymraeg sydd yma eto. Dyma band ar gyfer mis Hydref sef Bwncath. Plis fedrwch chi chwarae y caneuon yn y cartref  gymaint a phosib? Rydym ni …

Read more

Welsh Reading for Parents

Welsh Reading for Parents Gweler y ddolen isod am gwybodaeth sut i tasngrifio i wefan Welsh Reading for Parents.Mae’r wefen …

Read more