Safle Glannau Dyfrdwy Site

Gofynnwn yn garedig i chi talu a cofrestru eich plentyn ar lein am y Clwb Chwaraeon trwy safle we yr Urdd neu defnyddio’r cod QR ar y poster.  Cysylltwych gyda Marc Thomas am fwy o gwybodaeth neu cymorth ar sut i talu a cofrestru – marcthomas@urdd.org 07866911656
Please register and pay for your child to attend the Urdd Sports Club on line via the Urdd website or QR code on the poster.  For further information or help please contact Marc Thomas – marcthomas@urdd.org 07866911656