TT Rockstars

Mae Twrnament TT Rockstars Cymru gyfan yn dechrau 7:30 yfory tan 19:30 dydd Iau. Hoffai’r Mega Mathemategwyr annog disgyblion Ysgol Croes Atti i gystadlu. Mae gwobrau da ar gael!

The All Wales Rockst

ars TT Tournament starts at 7:30 tomorrow until 19:30 on Thursday. The Mega Mathematicians would like to encourage the pupils of Ysgol Croes Atti to compete. There are good prizes up for grabs!

pdf icon croesatti-wales-rocks-poster-2024-2024-04-15_14-13-50_738808.pdf