Ysgol yn cau / School closing

Rydym wedi penderfynu cae Ysgol Croes Atti Fflint ac Ysgol Croes Atti Glannau Dyfrdwy oherwydd y tywydd. Gofynnwn yn caredig i rhieni dod i casglu plant mor fuan a phosib. Diolch 
We have decided to close Ysgol Croes Atti Flint and YsgolCroes Atti Glannau Dyfrdwy due to the weather conditions. We kindly ask parents to collect their children as soon as possible. Diolch