Ysgol ar gau / School closure

Annwyl rhieni,
Mae’r Awdurdod Addysg wedi penderfynnu cau pob ysgol yfory oherwydd bygythiad tywydd garw. Bydd staff yn darparu gweithgareddau arlein i ddisgyblion gwblhau os ydynt yn dymuno.


Dear Parents,
We have been advised by Flintshire Education Authority that all schools are to shut tomorrow due to the threat of snow/dangerous travelling conditions. Staff will prepare online activities for the children to complete if they wish.
Diolch, Gwyn Jones