Ysgol ar agor 09.02.24 / School open 09.02.24

Annwyl Rhieni,
Bydd yr ysgol ar agor fel arfer yfory, Ddydd Gwener, Chwefror 9fed.


Dear Parents,
School will be open as usual tomorrow, Friday 9th of February.
Diolch, Gwyn Jones