Welsh Reading for Parents

Welsh Reading for Parents

Gweler y ddolen isod am gwybodaeth sut i tasngrifio i wefan Welsh Reading for Parents.Mae’r wefen wedi chynllunio’n benodol i helpu rhieni/gofalwyr di-Gymraeg i ymgysylltu â gwaith darllen eu plant gartref.  

Please see link below to subscribe to the Welsh Reading for Parents website which has been designed to help parents/ carers engage with Welsh language school materials. 

pdf icon Welsh-Reading-School-Log-in-Instructions-1.pdf