Trip i Sŵ Gaer

Nodyn cyflym i’ch atgoffa bod taliadau’n ddyledus ar gyfer ein taith i Sŵ Gaer. Hefyd os ydych eich plentyn angen pecyn bwyd cofiwch archebu erbyn 30/4/24.

Just a quick reminder that payments are outstanding for our trip to Chester Zoo. Also if your child requires a packed lunch please remember to order a by 30/4/24.


Diolch