Safle Glannau Dyfrdwy Clwb yr Urdd / Glannau Dyfrdwy site Urdd club 

Ni fydd Clwb yr Urdd ymlaen ar safle Glannau Dyfrdwy ar ddydd Llun, Hydref 16 oherwydd cyfarfod Rhieni gyda Arolygwyr Estyn. 

There will be no Urdd Club at the Glannau Dyfrdwy site on Monday, October 16th due to the Parents meeting with the Estyn Inspectors.