School News

Clwb Pel-Droed Safle Fflint

Mi fydd clwb pêl-droed yn cychwyn yn yr ysgol i blant Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn unig ar ddydd Llun a Mawrth. Mi fydd angen i blant dod efo boots pêl-droed ar gyfer y sesiynau. Mi fydd yr ymarfer pêl-droed yn cael ei gynnal ar laswellt felly heb boots pêl-droed ni fyddwch yn gallu cymryd rhan. Awgrymir yn gryf dod a gwarchodwyr ffêr ar gyfer y sesiwn. Mi fydd o’n syniad i ddod a chot/siwmper addas i atal rhag y tywydd garw neu rhag ofn bod angen newid. Mae’r sesiynau yn mynd i gael ei gynnal yn ystod y diwrnod ysgol.

BLWYDDYN 3 a 4 – dydd Llun

BLWYDDYN 5 a 6 – dydd Mawrth

MRy0HrszKaty51ZZ2D95pM7Vzh_RSfoRP5ZAAvUNNim1Zd86ig_4xzwDZO7ANWe9rGyW897K0rXwdq_jGDiSZPLINPYQ8YOTx75brPdqz_dXEd3N-kcIjlZ_hdqRmavRuRkixyxCbbpolpNO6oRM0NcrLX2V6yZSKEC2SsF6OSJiHPOHaY93SvYbwUimW-K0yO80fzlBpFCPTBaq0H_pHHK8kJ1eZEwU93ErT2keR_ojSSkw2n0TiIpe3JDGNY_cHzVX7yH0cw2g9kqFl4FdAjRMjvFQqtsSrd6NLlUUNupy08WCAf3mf4QF8i87bIsluiW1uemPlr0BWXTnKh2iC3guG29hD-Ppw71NuCZbBYccvK1X1-Q1OlM3zngvE4CY2QUrDh-HN8GVLpjG7vNhPzAo7OKkaA-g-vAvTyp77rYh2Tu08gkta4Y4z0mANim6McAHQ

Football Practice Flint site

A football club will begin in school for children in Years 3, 4, 5 and 6 on Mondays and Tuesdays (Starting Oct 23rd/24th). The children will need to bring football boots with them to take part. The sessions will take part on grass therefore without boots the child will not be allowed to participate. It is strongly advised that shin pads are brought for the session. It will be a good idea to have a suitable coat/jacket/jumper to wear or change into. The sessions will take part during the school day.

YEARS 3 and 4 – MONDAYS

YEARS 5 and 6 – TUESDAYS

Diolch

Mr Elias