Safle Glannau Dyfrdwy site

Nodwch bod y dyddiad dechrau wedi newid.

Mi fydd yna sesiwn ar y  21ain o Chwefror, mae hwn yn lle’r sesiwn gyntaf oedd wedi ei ganslo oherwydd bod yr ysgol ar gau.

Please note change of start date. 

There will be a session on the 21st which replaces the first session which was cancelled due to school closure.