Safle Glannau Dyfrdwy / Glannau Dyfrdwy site

Gofynnwn i pob plentyn cofrestru ar gyfer clwb chwaraeon yr Urdd.  Linc i gofrestru – Urdd – Sports Activities
Nodwch ni fydd y clwb ymlaen ar Ebrill 17 a Mai 1.

Your child must be registered to attend the Urdd Sports club. Link to register  – Urdd – Sports Activities
Please note that there will be no Urdd Sports club on 17th April and 1st May.