Safle Glannau Dyfrdwy Clwb Pelrhywd / Glannau Dyfrdwy site Netball club

 

Ni fydd Clwb Pelrhwyd ymlaen ar safle Flint ar ddydd Llun, Hydref 16 oherwydd cyfarfod Rhieni gyda Arolygwyr Estyn. 

There will be no Netball Club at the Flint site on Monday, October 16th due to the Parents meeting with the Estyn Inspectors.