Safle Fflint / Flint site

Gofynnwn i pob plentyn cofrestru ar gyfer clwb chwaraeon yr Urdd.  Linc i gofrestru – Urdd – Sports Activities
Nodwch ni fydd y clwb ymlaen ar Ebrill 18 a Mai 23.


Your child must be registered to attend the Urdd Sports club. Link to register  – Urdd – Sports Activities
Please note that there will be no Urdd Sports club on 18 April and 23 May.