Patrwm brawddeg Cymraeg / Welsh sentence pattern. Y Criw Cymraeg

Helo Y Criw Cymraeg ydym ni.  Hello we are the Criw Cymraeg. 
Dyma batrwm brawddeg  ‘Dwi’n hoffi’/ ‘Dydw i ddim yn hoffi’ i ymarfer adref.  Here is our first Welsh sentence pattern to practice at home – ‘I like’/’I don’t like’.

Gwyliwch y fidio / Please watch the video – Dwi’n hoffi / Dydw i ddim yn hoffi.
Pob lwc, Y Criw Cymraeg