Nodyn atgoffa etholiad / Election Reminder

Dim ond nodyn i atgoffa pob rhiant fod yr Etholiad ar gyfer Rhiant Lywodraethwyr yn cau am hanner dydd, dydd Gwener, Medi 29ain. 

Anfonwch eich papur pleidleisio i’r ysgol erbyn y dyddiad yma, ni fydd unrhyw bleidleisiau a dderbynnir ar ôl yr amser a’r dyddiad yma yn cael eu cyfrif.


Just a note to remind all parents that the closing date for the Election of Parent Governors is midday on Friday, September 29th

Please send in your voting slips by this date, any votes received after this time and date will not be counted. 

Diolch