Llongyfarchiadau / Congratulations (Glannau Dyfrdwy)

Llongyfarchiadau mawr i Ruby am guro yng nghystadleuaeth dylunio cerdyn Nadolig yng nghystadleuaeth Jack Sargeant, Aelod o’r Senedd dros Alun a Glannau Dyfrdwy. Cafodd Ruby fynd i ddathlu ei llwyddiant a derbyn gwobr gan Jack Sargeant. Da iawn ti Ruby!
Llongyfarchiadau hefyd i Travis a Bonny am ennill gwobrau yn dilyn eu llwyddiant yn y ffair Nadolig – da iawn chi!
Congratulations to Ruby for winning the Christmas card design competition on behalf of Ysgol Croes Atti. The competition was held by Jack Sargeant, Member of Parliament for Alun and Deeside. Ruby went to celebrate her success and received an award from Jack Sargeant. Well done Ruby!
Congratulations also to Travis and Bonnie for winning prizes following their success at the Christmas fair – well done!
image.jpg end: