Gwybodaeth gan Gwasanaethau Trafnidiaeth Ysgolion | Information from School Transportation

Ar gyfer plant yn y Dosbarth Feithin a Blwyddyn 6 / For pupil in the Nursery class and Year 6

Cludiant i’r Ysgol Medi 2024

Mae’r amserlen isod yn dangos dyddiad cau i rieni gwblhau ceisiadau ar gyfer cludiant i’r ysgol. Os ydy eich plentyn yn y dosbarth derbyn ym mis Medi 2024 neu yn symud i’r ysgol uwchradd ac angen cludiant i’r ysgol gofynnwn i pob rhiant lenwi’r ffurflen gais ar-lein mor fuan a phosib (gweler y ddolen isod)

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/School-Transport-Application.aspx

Blwyddyn Derbyn

Ffurflenni cais ar gael

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ffurflenni wedi’u llenwi

Ceisiadau’n cael eu hasesu

Hysbysiad o Gymhwystra

Hysbysiad o Drefniadau Cludiant

Cynradd (Derbyn)

01/03/2024

31/05/2024

31/05/2024 – 30/06/2024

Erbyn 30/06/2024

Erbyn 21/07/2024

Uwchradd (Blwyddyn 7)

01/03/2024

31/05/2024

31/05/2024 – 30/06/2024

Erbyn 30/06/2024

Erbyn 21/07/2024

Sylwer os yw cyfeiriad cartref a ysgol y disgybl heb newid yna nid oes angen i rieni ail-ymgeisio am gludiant ysgol bob blwyddyn.

School Transport September 2024

Please see below a copy of the application closing dates.  All parents need to complete the application form for school transport online (please see link below)

http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Schools/School-Transport-Application.aspx

School Transport Timetable 2024/2025

Admission Year Application Forms Available Closing Date for Completed Forms Applications Assessed Notification of Eligibility Notification of Transport Arrangements
Primary (Reception) 01/03/2024 31/05/2024 31/05/2024 – 30/06/2024 By 30/06/2024 19/07/2024
Secondary (Year 7 & Sixth Form) 01/03/2024 31/05/2024 31/05/2024 – 30/06/2024 By 30/06/2024 19/07/2024

Parents are encouraged to complete the application forms for pupils who will be in Reception class and pupils who will be moving up to High school in September 2024as soon as possible.

Please note: – providing that a pupil’s home address / school attended have not changed, there is no need for parents to re-apply for school transport every year.