Gweithgareddau Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday Activities

View our fantastic February Half Term Holiday Activities programme. NEW second week added at Deeside Leisure Centre!

February Half Term Holiday Activities

Gweld ein rhaglen Weithgareddau wych ar gyfer Gwyliau Hanner Tymor mis Chwefror. Ail wythnos NEWYDD wedi’i hychwanegu at Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy!

Gweithgareddau Gwyliau Hanner Tymor Mis Chwefror