Ein cynghorau ysgol / Our school councils

Mae cyfle i bawb o flwyddyn 1 i 6 fod yn ran o gynghorau ein ysgol. Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau trefnu a chydweithio gan ddatblygu hyder.  

There is an opportunity for everyone from year 1 to 6 to be part of our school councils. It is a great opportunity to develop organisational and teamwork skills while developing confidence.