Dosbarth Derbyn Fflint ac Glannau Dyfrdwy / Reception Class Flint and Glannau Dyfrdwy

Papur Newydd Leader

Nodyn byr i’ch hysbysu fod llun plant y Dosbarth Derbyn yn bapur newydd “Leader” ar ddydd Iau, Hydref 19.  

Leader Newspaper

Just a quick note to inform you that the Reception class picture will be in the Leader newspaper on Thursday, October 19.