Diwrnodau di-wisg / Own clothes days

Annwyl Rhieni, 

Mae staff yr ysgol yn trefnu Ffair Nadolig eleni ac yn cychwyn ystyried stondinnau a gweithgareddau addas.  Rydym am gynnal 3 diwrnod di wisg ysgol yn y cyfamser, a gofynnwm am y canlynnol fel cyfraniad; 

Dydd Gwener Tachwedd 10fed – Tiniau bwyd / Poteli

Dydd Gwener Tachwedd 24ain – Siocled / Fferins 

 Safle Fflint yn unig – Dydd Mercher Tachwedd 29ain – Cacennau 

 Safle Glannau Dyfrdwy yn unig – Dydd Iau Tachwedd 30ain  – Cacennau 

Bydd mwy o fanylion i ddod yn fuan. 

Llawer o ddiolch, 

Gwyn Jones 

Dear Parents, 

School staff are arranging this year’s Christmas Fair and are considering suitable stalls and competitions. We’ll be having 3 non school uniform days this month and are politely asking for the following as contributions; 

Friday November 10th Tins of food / Bottles

Friday November 24th Chocolate / Sweets 

Flint site only – Wednesday November 29th – Cakes 

Glannau Dyfrdwy site only – Thursday November 30th – Cakes

More details to follow. 

Diolch yn fawr, 

Gwyn Jones