Diwrnod Sanau od / Odd socks day – Anti bullying week

Wythnos nesaf 13eg – 17eg o Dachwedd mae hi’n wythnos wrth fwlio. Ar ddydd Llun  13eg o Dachwedd  bydd hi’n DDIWRNOD SANAU OD!

Dewch i’r ysgol yn gwisgo sanau od i ddathlu ein bod i gyd yn wahanol ac yn arbennig! Yn ystod yr wythnos bydd y plant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol i ymwneud a gwrth fwlio.

This week 13th – 17th of November  it is anti – bullying week.  On Monday 13th of November it is ODD SOCK DAY.  

Please come to school wearing your odd socks to celebrate what makes us all unique and incredible!  During the week your child will take part in different activities based on Anti – bullying week.
Diolch yn Fawr

Y Byd a’i Bethau.

pdf icon Anti-bullying-week.pdf