Cystadleuaeth Pudsey / Pudsey competition

Mae cyngor Y Byd a’i bethau yn cynnal cystadleuaeth creu pudsey allan o sbwriel. Fedrwch chi ddefnyddio unrhyw ddeunydd ailgylchu i greu eich pudsey. Yn ogystal â hyn, mae’r plant yn mynd i werthu cacennau i godi arian tuag at Blant mewn angen amser mynd adref. Dydd Gwener 17/11/23.  

Dewch a’ch pudsey allan o sbwriel fewn erbyn Dydd Iau 16/11/23 os ydych eisiau cymryd rhan yn y gystadleuaeth.  

Diolch yn fawr,  

Cyngor Y Byd a’i Bethau.  

The Byd a’i Bethau council are hosting a competition to create Pudsey out of recycled items. As well as this, they will be selling cupcakes to raise additional money towards Children in Need at home time on Friday 17th of November. 

If you would like to compete in the Pudsey making competition please bring your Pudsey in by Thursday 16th of November..  

Thank you  

Byd a’i Bethau council.