CYFARFOD RHIENI GYDA AROLYGWYR ESTYN / PARENTS MEETING WITH THE ESTYN INSPECTORS

Annwyl Rhieni,
Bydd yr ysgol yn cael ei arolygu wythnos nesaf gan Arolygwyr Estyn. Mae gwahoddiad i rieni’r ddwy safle gwrdd a’r Arolygwyr am3:45 y.p Ddydd Llun Hydref 16fed yn neuadd safle y Fflinter mwyn casglu barnau ayyb. Deallwn nad yw hyn yn gyfleus i bob rhiant felly mae’r Arolygwyr yn cynnig dolen ddigidol i’r cyfarfod er mwyn i chi gymryd rhan arlein os dymunwch wneud hynny.
Cyfarfod i rieni yn unig fydd hwn, nid i ddisgyblion ac nid i Neiniau a Theidiau.
Bydd yr Arolygwyr yn gwario amser ar y ddwy safle yn ystod yr wythnos er mwyn cael blas am y gwaith sydd yn cael ei gyflawni gennym.
Diolch.


Dear Parents,
School is being inspected next week by a team of Estyn Inspectors. They would like to invite all parents from both sites to meet with themin the hall at our Flint site at3:45 pm on Monday 16th of October so that they can collect parental views and opinions etc. We appreciate that this time/location may not be suitable for all so the Inspectors are also offering a digital link to the meeting so that everyone can have the opportunity to attend remotely if they wish.
This is a meeting for Parents only, not for pupils and not for Grandparents.
The Inspectors will be spending time at both sites throughout the week so that they can have a taste of the good work that goes on at school.
Diolch. Gwyn Jones
Microsoft Teams meeting Join on your computer, mobile app or room device Click here to join the meeting Meeting ID:375 966 728 927
Passcode:QM4zcH Download Teams |Join on the web