Band y mis / Band of the month

Helo rhieni Ysgol Croes Atti, 

Criw Cymraeg sydd yma eto. Dyma band ar gyfer mis Hydref sef Bwncath. Plis fedrwch chi chwarae y caneuon yn y cartref  gymaint a phosib? Rydym ni eisiau i pawb glywed a mwynhyau y miwsig.  

Dilynwch y linc  uchod a chlicio ar y caneuon i glywed y 5 can.

Gobeithio neith pawb fwynhau. 

Diolch, 

Y Criw Cymraeg Hello Parents of Croes Atti, 

We are the Welsh council in school. Our Welsh band for this month is Bwncath. Can you please play the music at home as much as possible? We want everyone to enjoy and listen to the music.  

Click on the link above to view, then on the songs to listen.

Thank you, 

Y Criw Cymraeg

pdf icon band-mis-hydref-1.pdf