Teulu Tuesday (Flint)

NID YDYM YN CYNNAL Y SESIYNAU AR HYN O BRYD OHERWYDD GWEITHDREFNAU DIOGELWCH COVID 19.

Dewch bob Dydd Mawrth 1.30 yp—3 yp i gael prynhawn yn llawn hwyl i’r teulu

  • Dewch am baned a sgwrs gyda rhieni eraill
  • Gwneud ffrindiau newydd
  • Rhannu profiadau a syniadau
  • Dewch i weld am eich hun yr ysgol ar waith
  • Mwynhewch yr amser gyda phlant eich hun
  • Gweithgareddau hwyl
  • Y siawns i gyfarfod pobl proffesiynol sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol.

Cysylltwch â Miss Beckett ar 01352 733335 neu ffonio i gael rhagor o wybodaeth.