Magu Monday (Shotton)

NID YDYM YN CYNNAL Y SESIYNAU AR HYN O BRYD OHERWYDD GWEITHDREFNAU DIOGELWCH COVID 19.

.Dewch bob Dydd Llun 1.30 yp—3 yp i gael prynhawn yn llawn hwyl i’r teulu

  • Dewch am baned a sgwrs gyda rhieni eraill
  • Gwneud ffrindiau newydd
  • Rhannu profiadau a syniadau
  • Dewch i weld yr ysgol ar waith
  • Mwynhau amser gyda’ch phlant
  • Gweithgareddau hwyliog
  • Y siawns i gyfarfod pobl proffesiynol sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol.

Cysylltwch â Miss Beckett ar 01352 733335 neu ffonio am  rhagor o wybodaeth.