School Comms Gateway

Mae cyfathrebu â chi yn bwysig iawn i ni yma’n Croes Atti. Mae gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn y wybodaeth gywir am weithgareddau, digwyddiadau a newyddion ysgol yn rhywbeth yr ydym yn ei gredu ynddo. I gefnogi hyn, mae’r ysgol bellach yn defnyddio School Comms Gateway, gwasanaeth a ddefnyddir gan dros 6,000 o ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau plant i gyfathrebu â rhieni.

Mae’r ysgol yn defnyddio School Comms ar gyfer pob taliad a chyfathrebu â rhieni. Rydym yn cysylltu â rhieni sydd yn ei ddefnyddio drwy negeseuon e-bost a negeseuon testun ac mae’r rhieni’n defnyddio’r system hon i dalu am bob trip, clwb a chinio ysgol

Mae gweithredu cyfrif School Comms yn gyflym ac yn hawdd ei wneud wrth i ni osod popeth ar eich cyfer pan fydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sicrhau bod gennym ni eich cyfeiriad e-bost ac eich rhif ffôn symudol mwyaf diweddar.

Gall rhieni hefyd lawrlwytho’r app School Comms a defnyddio’r nodweddion sydd arno. Os oes gennych ffôn smart, lawrlwythwch School Comms o’ch siop app (Android ac iPhone). Mae’r App yn dangos yr un wybodaeth â’r wefan ond mae’n haws ei ddefnyddio pan fo rhieni ar grwydr.

I ddarganfod mwy neu i greu cyfrif, ewch i School Comms trwy glicio ar y ddolen isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n cael anhawster i ddefnyddio School Comms, cysylltwch â thîm swyddfa’r ysgol a byddwn yn hapus i helpu.

https://www.schoolgateway.co.uk/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n cael anhawster i ddefnyddio School Comms, cysylltwch â thîm swyddfa’r ysgol a byddwn yn hapus i helpu.