ParentMail

Mae cyfathrebu â chi yn bwysig iawn i ni yma’n Croes Atti. Mae gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn y wybodaeth gywir am weithgareddau, digwyddiadau a newyddion ysgol yn rhywbeth yr ydym yn ei gredu ynddo. I gefnogi hyn, mae’r ysgol bellach yn defnyddio ParentMail, gwasanaeth a ddefnyddir gan dros 6,000 o ysgolion, meithrinfeydd a chlybiau plant i gyfathrebu â rhieni.

Mae’r ysgol yn defnyddio ParentMail ar gyfer pob taliad a chyfathrebu â rhieni. Rydym yn cysylltu â rhieni sydd yn ei ddefnyddio drwy negeseuon e-bost a negeseuon testun ac mae’r rhieni’n defnyddio’r system hon i dalu am bob trip, clwb a chinio ysgol

Mae gweithredu cyfrif ParentMail yn gyflym ac yn hawdd ei wneud wrth i ni osod popeth ar eich cyfer pan fydd eich plentyn yn dechrau yn yr ysgol.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw sicrhau bod gennym ni eich cyfeiriad e-bost ac eich rhif ffôn symudol mwyaf diweddar.

Gall rhieni hefyd lawrlwytho’r app ParentMail a defnyddio’r nodweddion sydd arno. Os oes gennych ffôn smart, lawrlwythwch ParentMail o’ch siop app (Android ac iPhone). Mae’r App yn dangos yr un wybodaeth â’r wefan ond mae’n haws ei ddefnyddio pan fo rhieni ar grwydr.

I ddarganfod mwy neu i greu cyfrif, ewch i ParentMail trwy glicio ar y ddolen isod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n cael anhawster i ddefnyddio ParentMail, cysylltwch â thîm swyddfa’r ysgol a byddwn yn hapus i helpu.

https://www.parentmail.co.uk/

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi’n cael anhawster i ddefnyddio ParentMail, cysylltwch â thîm swyddfa’r ysgol a byddwn yn hapus i helpu.