Dosbarth Methrin

Ar ddechrau'r flwyddyn rydym yn croesawu'r plant am y tro cyntaf, rydym yn treulio amser yn cyflwyno'r plant i'w ffrindiau newydd ac i fywyd ysgol! Yn ystod y flwyddyn rydym yn dysgu yng nghyd-destun themâu a storiâu hwyl a chyfores. Mae gennym ardaloedd sydd yn datblygu sgiliau'r plant o fewn a thu allan i'r dosbarth. Rydym yn dysgu sgiliau newydd mewn dulliau ymarferol a chreadigol.

Dosbarth Methrin

Dosbarth Lili Wen Fach (Meithrin, Fflint)

Eleni yn nosbarth Lili Wen Fach mae gennym ni 27 o blant. Ein hathrawes yw Miss Hughes ac mae Mrs Inskip a Mrs Williams yn gymorthyddion yn y dosbarth.

Dosbarth Briallu (Meithrin Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Briallu mae gennym ni 6 o blant. Ein hathrawes yw Miss Hughes a Mrs Lewis yw cymhorthydd y dosbarth.