Dosbarth Methrin

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn astudio llawer o themâu a storiâu gwahanol. Rydym am gynnig lle hapus, diogel sy’n llawn cyffro a phosibiliadau gwahanol. Rydym hefyd am roi cyfleoedd i blant ddatblygu eu sgiliau gwrando, siarad, cyfathrebu, mynegi emosiwn a datblygu hyder. Bydd hyn yn rhoi sylfaen gadarn i'ch plentyn ar gyfer eu haddysg yn y dyfodol i greu dechrau cadarnhaol i'w bywyd ysgol.

Dosbarth Methrin

Dosbarth Lili Wen Fach (Meithrin, Fflint)

Eleni yn nosbarth Lili Wen Fach (Flint) mae gennym ni 23 o blant. Mae yna 14 o fechgyn a 9 o ferched. Ein hathrawes yw Miss Jones ac mae Miss Beckett a Mrs Williams yn gymorthyddion yn y dosbarth.

Dosbarth Briallu (Meithrin Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Briallu (Shotton) mae gennym ni 12 o blant. Mae yna 4 o fechgyn a 9 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Roberts a Miss Thomas yw cymhorthydd y dosbarth.