Dosbarth Derbyn

Rydyn ni wrth ein boddau yn gwneud gweithgareddau ar y mat, yn yr ardaloedd tu mewn ac yn yr ardal awyr agored, boed hynny'n waith iaith, Tric a Chlic, darllen straeon Magi Ann, gwaith rhif neu yn waith creadigol a chorfforol. Rydyn ni'n dilyn thema gwahanol bob tymor sydd wedi selio ar ddiddordebau'r plant er mwyn amrywio ein profiadau dysgu.
Mae Helpwyr Heddiw yn ein helpu i arwain y dosbarth a llenwi'r calendr dyddiol. Rydyn ni'n blantos da ac ar ôl cael 10 sticr rydyn ni'n cael mynd i'r bocs trysor neu os ydyn ni'n ennill 8 seren sgwrsio, rydyn ni'n cael mynd â thystysgrif Seren Sgwrsio ardef.
Rydyn ni'n defnyddio Llond Llaw ar y mat - croesi coesau, plethu breichiau, llygaid yn edrych, clustiau'n gwrando a cheg ar gau, sip! Rydyn ni hefyd yn cofio ein dwylo caredig, traed caredig a geiriau caredig yn y dosbarth er mwyn bod yn ffrind da i bawb.

Dosbarth Derbyn

Dosbarth Cennin Pedr (Derbyn Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Cennin Pedr mae gennym ni 10 o blant. Ein hathrawes yw Miss Hughes a Mrs Lewis yw cymhorthydd y dosbarth.

Dosbarth Glas y Gors (Derbyn Fflint)

Eleni yn nosbarth Glas y Gors mae gennym ni 29 o blant. Ein hathrawes yw Miss Johnson. Mrs Roberts a Miss Davies yw cymhorthyddyddion y dosbarth.