Dosbarth Derbyn

Yn ystod y flwyddyn bydden ni yn astudio llawer o themâu a storiâu gwahanol. Rydym am gynnig lle hapus, diogel sy’n llawn cyffro a phosibiliadau gwahanol. Rydym hefyd am roi cyfleoedd i blant datblygu eu sgiliau gwrando, siarad, cyfathrebu, mynegi emosiwn a datblygu hyder.

Dosbarth Derbyn

Dosbarth Cennin Pedr (Derbyn Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Cennin Pedr mae gennym ni 5 o blant. Mae yna 3 bachgen a 2 ferch. Ein hathrawes yw Mrs Roberts a Miss Thomas yw cymhorthydd y dosbarth.

Dosbarth Glas y Gors (Derbyn Fflint)

Eleni yn nosbarth Glas y Gors mae gennym ni 30 o blant. Mae yna 14 o fechgyn a 16 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Harrison a Mrs Roberts, Mrs Inskip, a Mrs Crowther yw cymhorthyddyddion y dosbarth.