Blwyddyn 6

Yn ystod y flwyddyn fyddwn yn astudio 3 gwahanol thema, un gwahanol ym mhob tymor. Yn ystod y tymor yma rydym yn astudio’r 1960’au. Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn bydd ein wythnos yn Llangrannog efo plant a staff ein cyd-ysgolion gynradd Cymraeg ac Ysgol Maes Garmon.

Blwyddyn 6

Dosbarth Alun (Blwyddyn 6 Flint)

Eleni yn nosbarth Alun mae gennym ni 27 o blant. Ein hathrawes yw Mrs Rogers ond rydym hefyd yn cael gwersi mathemateg ac addysg gorfforol efo Mr Elias.