Blwyddyn 5

Yn ystod y flwyddyn fyddwn yn astudio 3 gwahanol thema, un gwahanol ym mhob tymor. Yn ystod y tymor yma rydym yn astudio’r 1960’au. Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn bydd ein trip i brif ddinas Cymru, Caerdydd. Byddwn yn teithio yno efo plant yr ysgolion Cymraeg y sir hefyd.

Blwyddyn 5

Dosbarth Dyfrdwy (Blwyddyn 5 Flint)

Eleni yn nosbarth Dyfrdwy mae gennym ni 27 o blant. Mae 14 o fechgyn a 13 o ferched. Ein hathro yw Mr Ben Elias ond rydym hefyd yn cael gwersi iaith a Chelf a Dylunio a Thechnoleg efo Mrs Rogers.