Blwyddyn 5

Rydyn ni wedi setlo'n llawn i CA2 nawr rydyn ni ym Mlwyddyn 5. Rydyn ni wedi profi cymaint o bethau eisoes wrth fod yn Ysgol Croes Atti ond mae gennym ni ddigon i edrych ymlaen ato o hyd. Mae gennym dri thymor a thair thema i'w mwynhau cyn i ni ddod yn blant hynaf yr ysgol!

Bydd gennym ran fwy i'w chwarae ar draws yr ysgol nawr yn ysgwyddo rhai cyfrifoldebau o amgylch yr ysgol a rhaid i ni osod esiampl dda a bod yn fodelau rôl cadarnhaol a chyfeillgar.

Un o'r prif ddigwyddiadau, ac os nad y prif ddigwyddiad eleni, fydd ein taith breswyl i Gaerdydd. Pan oeddem ym Mlwyddyn 4 roedd yn rhaid i ni dreulio peth amser i ffwrdd gyda'n ffrindiau a chwrdd â'r plant yn yr Ysgolion Cymreig eraill. Ni allwn aros i fynd i ffwrdd eto ac adeiladu ar y cyfeillgarwch y gwnaethom ddechrau ei wneud yng Nglanllyn.

Blwyddyn 5

Dosbarth Derwen (Blwyddyn 5 Glannau Dyfrdwy)

Mae 10 o ddisgyblion gennym eleni, ni yw'r disgyblion hynaf yn yr ysgol gan mai ni oedd y disgyblion cyntaf yn ein dosbarth Meithrin pan agorwyd yr ysgol yn 2014. Ein hathrawes yw Mrs Smith.

Dosbarth Dyfrdwy (Blwyddyn 5 Flint)

Eleni yn nosbarth Dyfrdwy mae gennym ni 33 o blant. Ym Mlwyddyn 5 rydym yn cael ein dysgu gan Mr Elias, Mrs Rogers a Miss Owen. Mae Mr Elias yn dysgu Rhifedd a P.E, Mrs Rogers llythrennedd a chelf, dylunio a thechnoleg ac mae Miss Owen yn dysgu agweddau thematig ac yn ein helpu gyda'n sgiliau darllen a sillafu a gyda'n lles.