Blwyddyn 3 & 4

Yn ystod y flwyddyn bydden yn astudio gwahanol themau. Rydym am gynnig lle hapus, diogel sy’n llawn cyffro a phosibiliadau gwahanol. Rydym hefyd am roi cyfleoedd i blant datblygu eu sgiliau gwrando, siarad, cyfathrebu, mynegi emosiwn a datblygu hyder.

Blwyddyn 3 & 4

Dosbarth Derwen (Blwyddyn 3 a 4 Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Derwen mae gennym 8 o ddisgyblion Bl3 a 9 disgybl Bl4. Ein hathrawes ydi Mrs Smith.

Dosbarth Y Garth (Blwyddyn 3 Flint)

Eleni yn nosbarth Y Garth mae gennym ni 19 o blant. Ein hathrawes yw Miss Cooper. Roedd Miss Copper yn arfer bod yn ddisgybl yn ein ysgol ni.

Dosbarth Nant Y Ffrith (Blwyddyn 4 Flint)

Eleni yn ddosbarth Nant-y-Ffrith mae gennym ni 19 o blant. Ein hathrawes yw Mrs Ashford.

 

Rydym yn edrych ymlaen at ddychwelyd yn ol i'r ysgol ar ol y cyfnod clo diweddaraf.