Blwyddyn 3 & 4

Yn ystod y flwyddyn bydden yn astudio gwahanol themau. Rydym am gynnig lle hapus, diogel sy’n llawn cyffro a phosibiliadau gwahanol. Rydym hefyd am roi cyfleoedd i blant datblygu eu sgiliau gwrando, siarad, cyfathrebu, mynegi emosiwn a datblygu hyder.

Blwyddyn 3 & 4

Dosbarth Derwen (Blwyddyn 3 Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Eirlys mae gennym ni 8 o blant. Mae yna 8 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Smith ac mae Mrs Salisbury yn dysgu ni hefyd.

Dosbarth Y Garth (Blwyddyn 3 a 4 Flint)

Eleni yn nosbarth Y Garth mae gennym ni 29 o blant. Mae 17 o fechgyn a 12 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Llinos Mevel ond mae Mrs Smith hefyd yn dysgu Gwyddoniaeth i ni.

Dosbarth Nant Y Ffrith (Blwyddyn 3 a 4 Flint)

Eleni yn ddosbarth Nant-y-Ffrith mae gennym ni 28 o blant. Mae 14 o fechgyn a 14 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Lliwen Ashford ond mae Mrs Smith hefyd yn dysgu Gwyddoniaeth i ni.

Yn ystod y flwyddyn fyddwn yn astudio 3 gwahanol thema, un gwahanol ym mhob tymor.

Yn ystod y tymor yma rydym yn astudio y Ni fel Cymru. Y flwyddyn yma bydd plant Blwyddyn 4 yn cael mynd ar ei drip preswyl cyntaf i Wersyll yr Urdd Glanllyn. Bydd hyn yn gyfle i gwrdd â phlant o’r ysgolion Cymraeg y Sir a chychwyn gwneud ffrindiau efo plant bydd yn mynychu’r ysgol uwchradd efo ni.