Blwyddyn 2

Yn ystod y flwyddyn bydden yn astudio llawer o themâu a storiâu gwahanol. Rydym am gynnig lle hapus, diogel sy’n llawn cyffro a phosibiliadau gwahanol. Rydym hefyd am roi cyfleoedd i blant datblygu eu sgiliau gwrando, siarad, cyfathrebu, mynegi emosiwn a datblygu hyder.

Blwyddyn 2

Dosbarth Eirlys (Blwyddyn 2 Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Eirlys mae gennym ni 7 o blant. Mae yna 4 o fechgyn a 3 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Salisbury a Mrs Jones yw cymhorthydd y dosbarth.

Dosbarth Clychau’r Gog (Blwyddyn 2 Fflint)

Eleni yn nosbarth Clychau’r Gog mae gennym ni 22 o blant. Mae yna 11 o fechgyn a 11 o ferched. Ein hathrawes yw Miss Bayley a Mrs Reay yw cymhorthydd y dosbarth. Bydd Miss Eagles a Miss Johnson yn dysgu mathemateg i flwyddyn 1 a 2 Fflint a bydd Miss Bayley yn dysgu Iaith i flwyddyn 1 a 2 Fflint.