Blwyddyn 1

Yn ystod y flwyddyn bydden ni yn astudio llawer o themâu a storiâu gwahanol. Rydym am gynnig lle hapus, diogel sy’n llawn cyffro a phosibiliadau gwahanol. Rydym hefyd am roi cyfleoedd i blant datblygu eu sgiliau gwrando, siarad, cyfathrebu, mynegi emosiwn a datblygu hyder.

Blwyddyn 1

Dosbarth Grug (Blwyddyn 1 Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Grug mae gennym ni 10 o blant. Mae yna 2 o fechgyn a 8 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Salisbury a Mrs Jones yw cymhorthydd y dosbarth. Yn y prynhawniau, bydd Dosbarth Grug yn ymuno a Dosbarth Derbyn a Mrs Roberts yw’r athrawes dosarth.

Dosbarth Llygad y Dydd (Blwyddyn 1 Fflint)

Eleni yn nosbarth Llygad y Dydd mae gennym ni 17 o blant. Mae yna 9 o fechgyn a 8 o ferched. Ein hathrawes yw Mrs Eagles am tymor yr Hydref yna Miss Johnson bydd yr athrawes dosbarth o fis Ionawr ymlaen. Miss Davies yw cymhorthydd y dosbarth. Bydd Miss Eagles a Miss Johnson yn dysgu mathemateg i flwyddyn 1 a 2 Fflint a bydd Miss Bayley yn dysgu Iaith i flwyddyn 1 a 2 Fflint.