Blwyddyn 1

Croeso i flwyddyn 1 a 2 Ysgol Croes Atti.

Mae 3 dosbarth cymysg o blant ym mlwyddyn 1 a 2. Mae dau ddosbarth yn safle Fflint, ac un yng Nglannau Dyfrdwy. Enwau ein dosbarthiadau yw…
Llygad y Dydd (Ff) Clychau’r Gog (Ff) a Grug (GD)

Yn ystod y flwyddyn, rydym wrth ein boddau yn dysgu am bob math o bethau gwahanol. Bûm yn dysgu am ein cyrff, Affrica, yr ardd ac am Wlad y Rwla! Trafodwn ein syniadau gyda staff y dosbarth a gweddill ein ffrindiau. Byddwn bob amser yn trio ein gorau glas!

Rydym yn hoff iawn o wrando ar storiâu, chwarae rôl, peintio a chreu bob math o bethau gwahanol tu mewn a thu allan. Byddwn yn chwarae gemau ac wrth gwrs rydym yn hoff iawn o forio canu!!

Rydym yn brysur iawn yn y dosbarth, byddwn yn dysgu mewn ardaloedd hwyliog a diddorol.
Byddwn hefyd yn gwneud llawer iawn o waith yn ein hardal tu allan. Rydym yn lwcus iawn i gael ardaloedd hyfryd sydd yn ymestyn ein creadigrwydd. Gallwn hefyd wneud ein gwaith adref, gan fod mynediad i ddefnyddio Seesaw, Purple Mash, TT Rockstars a Just2easy gennym.

Rydym yn ofalus iawn o’n gilydd ac yn ffrindiau da. Os oes problem, gwyddwn y gallwn siarad gydag unrhyw aelod o staff er mwyn ein helpu i deimlo’n saff a hapus!

Blwyddyn 1

Dosbarth Grug (Blwyddyn 1 Glannau Dyfrdwy)

Eleni yn nosbarth Grug mae gennym ni 9 o blant Bl1. Ein hathrawes yw Mrs Salisbury a Miss Davies yw cymhorthydd y dosbarth.

Dosbarth Llygad y Dydd and Clychau'r Gog (Blwyddyn 1 Fflint)

Eleni mae gennym 21 o ddisgyblion wedi eu rhannu rhwng y ddau ddosbarth. Ein hathrawesau yw Miss Cordiner a Mrs Booth. Mrs Williams a Mrs Inskip ydy ein cymorthyddion dosbarth. Bydd Miss Cordiner yn dysgu mathemateg i flwyddyn 1 a 2 Fflint a bydd Mrs Booth yn dysgu Iaith i flwyddyn 1 a 2 Fflint.