Ein Disgyblion / Our Pupils

Disgyblion a threfn dosbarthiadau

Mae’r ardal yma ar gyfer y disgyblion ac yn rhoi gwybodaeth am drefniant ein dosbarthiadau, Cyngor yr Ysgol a dolenni defnyddiol y gallant eu defnyddio.

Mae’r dosbarthiadau fel a ganlyn:

Meithrin a Derbyn

Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 5 a 6

Pupils and classroom arrangements

This area is for the pupils and gives information relating to how we arrange the classes, the School Council and some useful links that the pupils can use.

Nursery and Reception

Year 1 and 2

Year 3 and 4

Year 5 and 6