Cyngor Ysgol

Mae Cyngor Ysgol Ysgol Croes Atti yn cynrychioli barn ein holl ddisgyblion. Mae'n rhoi cyfle i leisio'u barn ac yn teimlo'n rhan o gymuned yr ysgol gyfan.

Mae'r Pwyllgor Cyngor Ysgol yn cael ei ethol gan y disgyblion, grŵp o blant o Flwyddyn 3 i Flwyddyn 6 sydd ar y pwyllgor. Mae pob cynrychiolydd yn cael ei ddewis gan ei ddosbarth drwy broses enwebu  ar ddechrau pob blwyddyn ysgol.

Gall Cyngor Ysgol hefyd gynnig syniadau  sy’n symud yr ysgol yn ei flaen o ran menter a phrosiectau gallant hefyd fod yn helpu wrth apwyntio staff.

Nod Cynghorau Ysgol effeithiol yw helpu plant a phobl ifanc i:

  • fwynhau a theimlo wedi'u grymuso gan eu haddysg
  • deimlo bod eu hysgol yn ymateb i'w hanghenion a'u safbwyntiau
  • gael cyfle i adael i oedolion adnabod eu teimladau a'u barn am bethau sy'n effeithio arnynt
  • gael llais am benderfyniadau ac i chwarae rhan weithredol wrth wneud eu hysgol yn lle gwell
  • datblygu sgiliau bywyd trwy gyfranogi