Croeso Nol / Welcome Back

Croeso nol i bawb ar ôl y gwyliau haf. Croeso arbennig i’r dosbarthiadau Meithrin newydd ac i deuluoedd newydd sydd wedi ymuno â ni eleni yn Ysgol Croes Atti.  Mae pawb yn brysur iawn yn dysgu am ein thema newydd sef – Y Synhwyrau.  Welcome back to everyone after the summer holidays. A special welcome to the new Nursery classes and to new families who have joined us this year at Ysgol Croes Atti.  Everyone is very busy learning about our new theme which is – The Senses.