Croeso i Ysgol Croes Atti

Ysgol Gynradd Gymraeg yw Ysgol Croes Atti sydd yn gweithredu ar ddwy safle, un yn nhref y Fflint ar llall yng Nglannau Dyfrdwy. Mae'r ysgolion yn cynnig addysg Gymraeg i'r ddwy dref a'r pentrefi cyfagos sydd wrth ochr yr afon Ddyfrdwy yn Sir Fflint, Gogledd Cymru.

Mae bron i 250 o blant rhwng 3 a 11 oed yn cael eu haddysgu mewn 8 dosbarth yn Fflint a 2 yn Nglannau Dyfrdwy.

Yn ychwanegol i'r ddarpariaeth addysg, mae Cylch Chwarae a Meithrin Mwy ar y ddau safle.